miercuri, 16 februarie 2011

Human Body- Pushing The Limits - Sezonul 1 - Episodul 2

Human Body- Pushing The Limits - Sezonul 1 - Episodul 4

Doctor Oz - Emisiune 1dec2010 A

Doctor Oz - Emisiune 2dec2010

Doctor Oz - Emisiunea din 10 noiembrie 2010

Doctor Oz - Emisiunea din 11 septembrie 2010

Doctor Oz - Emisiunea din 12 octombrie 2010

Doctor Oz - Emisiunea din 2 octombrie 2010

Doctor Oz-partial emisiunea din 4 octombrie 2010

Doctor Oz - Emisiunea din 3 octombrie 2010

Doctor Oz - Emisiunea din 5 noiembrie 2010

Doctor Oz - Emisiune 6 septembrie 2010 C

Doctor Oz - partial din emisiunea din 5 octombrie 2010

Doctor Oz - Emisiune 6 septembrie 2010 A

Doctor Oz - partial din emisiunea din 6 decembrie 2010 B

Doctor Oz - Emisiune 10 septembrie 2010

Doctor Oz - partial din emisiunea din 6 decembrie 2010 A

Doctor Oz - Emisiune 11 octombrie 2010 A

Doctor Oz - Emisiune 12 septembrie 2010 B

Doctor Oz - Emisiune 12 septembrie 2010 A

Doctor Oz - Emisiune 14 noiembrie 2010

Doctor Oz - Emisiune 13 noiembrie 2010

Doctor Oz - Emisiunea din 14 octombrie 2010

Doctor Oz - Emisiunea din 17 noiembrie 2010

Doctor Oz - Emisiune 18 octombrie 2010 (partial)

Doctor Oz - Emisiune 18 septembrie 2010 (partial)

Doctor Oz - Emisiunea din 1 septembrie 2010 B

Doctor Oz - Emisiunea din 1 septembrie 2010 (partial A)

Doctor oz - Emisiunea din 8 octombrie 2010 (partial)

Doctor Oz - Emisiune 2010

Doctor Oz - Emisiunea din 20 septembrie 2010-partea C

Doctor Oz - Emisiunea din 20 septembrie 2010-partea B

Doctor Oz - emisiune din anul 2010 (Euforia TV)

Nu mai stiu data difuzarii :)

Doctor Oz - Emisiunea din 25 septembrie 2010

Doctor Oz - Emisiunea din 25 octombrie 2010

Doctor Oz - Emisiunea din 24 septembrie 2010

Doctor Oz - Emisiunea din 23 noiembrie 2010

Doctor Oz - Emisiunea din 28 decembrie 2010

Doctor Oz - Emisiunea din 31 octombrie 2010

Doctor Oz - Emisiunea din 31 decembrie 2010

Doctor Oz - Emisiunea din 31 august 2010

Doctor Oz - Emisiunea din 30 august 2010-partea B

Doctor Oz - Emisiunea din 30 august 2010-partea A

Doctor Oz - Emisiunea din 28 septembrie 2010-partial

Doctor Oz - Emisiunea din 28 octombrie 2010

Doctor Oz - Emisiunea din 26 septembrie 2010-partial

Doctor Oz - Emisiunea din 26 noiembrie 2010-partial

BBC The human mind- Sezonul 1 - episodul 1

marți, 15 februarie 2011

Doctor Oz - Emisiunea din 17 octombrie 2010

Doctor Oz - Emisiunea din 15 septembrie 2010

Doctor Oz - Emisiunea din 14 decembrie 2010

Doctor Oz - Emisiunea din 16 ianuarie 2010

Doctor Oz - Emisiunea din 16 septembrie 2010

Doctor Oz - Emisiunea din 19 decembrie 2010

Doctor Oz - Emisiunea din 16 decembrie 2010

Doctor Oz - Emisiunea din 26 august 2010 (partial 15')